3. Παραμετροποίηση – Data entry

Στο τρίτο βήμα η κατασκευή της ιστοσελίδας σας έχει ολοκληρωθεί. Πλέον, αυτό που απομένει είναι να ενσωματώσουμε το περιεχόμενο σας (φωτογραφίες, κείμενα, προϊόντα) έτσι ώστε η σελίδα σας να μορφοποιηθεί πλήρως.