2. Κατασκευή και Υλοποίηση

Το επόμενο βήμα είναι η εκτέλεση των εργασιών που έχουμε καταλήξει, δημιουργώντας δυνατά θεμέλια σε περιεχόμενο και σχεδιασμό.