Συλλογή Πληροφοριών eShop

Συμπληρώστε τα παρακάτω στοιχεία

    Προσπαθήστε το κείμενο να απαντάει στα παρακάτω ερωτήματα

    -Πότε ιδρύθηκε η εταιρεία (ίσως και από ποιον)
    -Τι προσφέρουμε / ποιο πρόβλημα λύνουμε
    -Σπουδαίες συνεργασίες / έργα
    -Στόχοι / όραμα για το μέλλον